+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Arctic Stakeholder Forum - Thank you_480x270

EU Arctic Stakeholder Forum 23.januar på Arctic Frontier 2017.

Spesialrådgiver Sven-Roald Nystø, Árran lulesamisk senter holdt innlegget «Et samisk perspektiv på investeringer i Arktis» på EU Arctic Stakeholder Forum møte 23.januar på Arctic Frontier 2017 konferansen i Tromsø. Der la han vekt på samisk språk, samiske institusjoner og samisk næringsliv sett i et øst-vest perspektiv over landegrensene.

arctic frontier arran

Arctic Frontiers, Tromsø, 26.01.2017.

INDIGENOUS PEOPLES AND RESOURCE EXTRACTION IN THE ARCTIC: EVALUATING ETHICAL GUIDELINES.

arctic frontier arran

Arctic Frontiers, Tromsø, 26.01.2017.

INDIGENOUS PEOPLES AND RESOURCE EXTRACTION IN THE ARCTIC: EVALUATING ETHICAL GUIDELINES. 

arctic frontier arran

Arctic Frontiers, Tromsø, 26.01.2017.

INDIGENOUS PEOPLES AND RESOURCE EXTRACTION IN THE ARCTIC: EVALUATING ETHICAL GUIDELINES.

Andreas Mikkelsen Mineralløpet_408x253

På Tysfjord ASVO 9. og 10. september 2016

 

For 5. gang arrangerer Tysfjord ASVO Mineralløpet / Minerállaviehkam på Geologiens Dag den10.September 2016. Árran har bidratt i arrangementet helt fra starten i 2012.

Arran av Fredrik Forsberg_400x264

...en sommer er over...

Árran er tlbake i normal drift fra 13.08.2016. Det betyr stengetid Kl. 15:30. Stengt i helgene.

Arran IMG _9798_404x272

Vedtatt av Styret for stiftelsen Árran i SAK 17/ 2016.

Styret i Árran viser til nyere presseoppslag om seksuelle overgrep i Tysfjord. Styret ønsker først og fremst å støtte og berømme alle som har stått frem og fortalt sine historier om overgrep og dermed gjort det mulig å sette søkelyset på et samfunnsproblem. Árran vil også gi ros til nasjonale og lokale media som har satt fokus på temaet.

Arran sommer_460x153

I perioden 23.06. - 15.08.2014

Nye åpningstider på Árran Museum 23.06. - 15.08.2014. Kl  10.00  –  17.00

 

100 migratory Storjord skole

Ny kunstbok - en del av et kunstprosjekt.

Hundre kunstglass har reist verden rundt, med oppstart i et vidstrakt vinterhvitt fjellandskap, Ulldevis, midt i det grenseløse Sábme – Sameland. Et av glassene hadde et opphold på Árran, der elever fra skolene Drag og Storjord fikk stifte nærmere bekjentskap med det, og dermed ble med i et større kunstprosjekt.

Árran

Invitasjon til næringsseminar i duodje 28.11.12

Árran inviterer til et næringgseminar 28. november 2012 for å motivere interesserte i duodje til å tenke duodje som næring, informere om fagutdanning innenfor duodje og diskutere veien videre i utviklingen av duodje i lule- og pitesamisk område. Påmeldingsfrist 26.11.(pga. middagen).

Language Sami - SamiskLanguage Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk
8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no