+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Samiska samhällsstrukturella förändringar sett ur ett längre tidsperspektiv.

Den samiska historiebeskrivning och kanske även stora delar av forskningen om samerna måste därför avkoloniseras om den ska göra den samiska befolkningen rättvisa.
marit_myrvoll
Forskere fra Árran har sammen med forskere tilknyttet Universitetet i Tromsø og Lofotmuseet gjennomført forskningsprosjektet "Etniske relasjoner i nordre Nordland i et historisk perspektiv". Prosjektet ble finansiert av Norges forskningsråd for et tidsrom av fire år, og ble administrert av Árran. På forskningsdagene 2006 ble noe av arbeidene presentert på Høgskolen i Bodø 25.09.06 i form av foredrag. Forsker Marit Myrvoll, Árran foredro om forestillinger og praksis knyttet til døden som fenomen.
oddmund_andersen
Forskere fra Árran har sammen med forskere tilknyttet Universitetet i Tromsø og Lofotmuseet gjennomført forskningsprosjektet "Etniske relasjoner i nordre Nordland i et historisk perspektiv". Prosjektet ble finansiert av Norges forskningsråd for et tidsrom av fire år, og ble administrert av Árran. På forskningsdagene 2006 ble noe av arbeidene presentert på Høgskolen i Bodø 25.09.06 i form av foredrag. Seniorforsker Oddmund Andersen, Árran foredro om reindriftens oppkomst i nordre Nordland.
Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk