L
Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Árran?

Registrer inn din epostadresse under. Du kan også kontakte oss pr epost: poassta@arran.no eller telefon +47 757 75 100

 

w

Giellavædtsaga internehtan

Sválldasa giellavædtsagijda nehtan - viehkken giellabargguj

Sválldas viehkken giellabargguj
28.08.201710:59 Svenn-Egil Duolljá

Sválldasa Vuona bieles

Sválldasa Svieriga bieles

Báhkogirje

Báhkogirjje (Anders Kintel)

Báhkogirjje, APP-hábme (Simon Paulsen)

Báhkogirjje APP:a  (nedlasting fra iTune)


KORP julevsáme báhkotjoahkke

Julevsáme bokstáva (MAC:aj)

Julevsáme giellavædtsaga

Divvom, duollatjállemvættsa

Bájkkenamá Nordlándan

Mijá bágo - giellagatjálvisá

Ietjá giela - báhkogirje ja giellavædtsaga

Institusjåvnå ja organisasjåvnå

Nuortta universitiehtta

UiT Universitet i Tromsø

Nettverk for Samisk Dokumentasjon og Revitalisering NordForsk

Mávsulasj UiT

Mávsulasj UiN

Senter for samiske studier (UiT)

Tysfjord kommune

Nordland fylkeskommune

Bokbuss 

Aktan/ovttas, samisk læringsressurs

Bájkkeavijssa Nuortta Sállto

Nuoraj-TV

Duodje Nordlánnda FB

Tysfjord ASVO

Duodjebloggen

DSJ, Doajmmasiebrre Julevsábme

Julevsáme vahkko FB  (FB-side, Lulesamisk uke)

Sáme æjgátværmástahka

Jiednafijla

Giehttjit áddjá goaden, jiednagirjje (YouTube)

Gålmmå hábrrá, jiednagirjje

Gålmmå prinsessa, jiednagirjje

Soria-Moria ladne, jiednagirjje

Subtsas Buolla birra, jiednagirjje 

Girjálasjvuohta

Kartlegging av lulesamiske digitale læringsressurser  

Girje julevsáme giellaj, Davvi Girji

Tjáppagirjálasjvuohta, Idut

Mánájgirje, Idut

Jiednagirje, Idut

Lettleste hefter, Idut

Læremidler, Idut

Gratis læremidler, Idut

Girje, Calliidlagadus

Den norske kirke

Rámát julevsámegiellaj

Báhkogirje

Julevsámegiella internehtan, Sámedigge

Julevsáme báhkogirje, Sámedigge

Julevsáme báhkovuorkká - Sámedigge

Sámedikke báhkogirje APP:an

Jiednabáhkogirjje APP:a
(
e-skuvla)

Báhkogirjje APP:a mobijllaj
(Olavi Korhonen)

Harald Grunströma báhkogirje - dåhkki åhtsåt pdf-filan
Girjje/ bok 1 (abbis – l’pa)
Girjje/ bok 2 (kal’pat – l’kutit)
Girjje/ bok 3 (l’kutit – nät)
Girjje/ bok 4 (mä – njǟrav)
Girjje/ bok 5 (njär’kalit – pǟhkutit)
Girjje/ bok 6 (pǟlai – sinne)
Girjje/ bok 7 (sintsanit – tjabbōt)
Girjje/ bok 8 (tjabburit – tuvrēs)
Girjje/ bok 9 (tuvrēstit – vuolātj)
Girjje/ bok 10 (vuolatuhttēt – uri)

Girjje/ bok 11 (Register. Efterskrift. Förklaringar. Rättelser)
Girjje/ bok 12:1 (Grammatik. I. Deklination)
Girjje/ bok 12:2 (Grammatik. II. Konjugation)

Harald Grunströms samlede verk (hovedside)

Lexicon Lapponicum (Lindahl & Öhrling, 1780) Bestilles her.

Jåhtte sáme viessom, Anta Piak 

Jiednafijla

Jåhttesáme viessom, Anta Piak
Jiednafijlla 1, Jiednafijlla 2,

Lydordbok APP, Bágo
(e-skuvla)

Giellaj hilá (lulesamisk online kurs)  

Duot dát

Ortnamn med lulesamisk stavning

Lulesamisk bokbuss

Lexin: Bildtema med ljud och text

Glosträning

Tips för dig som pluggar samiska

Samernas utbildningscentrum

Giella

Ájtte

Laponia

Tema modersmål

Sofia distans

UR Sámásta

UR Leta svamp i köket

UR Tjutju

UR övriga program

SMS från soppero

Svenska kyrkan

Sámi Duodji

Samer

Minoritet 

Goahteskåvllå

Jokkmokks kommun

Affisch om barnkonventionen på lulesamiska

Lägesrapport: De samiska språken i Sverige

Colourbox